لیست اعضا هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسورو پله برقی

رئیس هیئت مدیره ایمن رو شرق علی محمد منصوری 1

نائب رئیس هیئت مدیره نیکوبران آسیا محمد علی یوسفی 2

دبیر و عضو هیئت مدیره آریا آسان آردم صمد شفائی 3

عضو هیئت مدیره تسلا ـ ایران مهدی میرعبداله یانی 4

خزانه دار صنایع آسانسور ملکی ملیک ملکی 5

عضو علی البدل هیئت مدیره صبا آسانبران آراد سهیل میرحیدری 6

عضو علی البدل هیئت مدیره صدرالکترونیک دنا مجید صدری 7

عضو علی البدل هیئت مدیره پارسیان صنعت بهرو عبدالحسین حاجی بنده 8

بازرس هیئت مدیره آسانسور باستان علی باجلانی 9

بازرس علی البدل هیئت مدیره هادی صنعت پژمان بروجردی 10

 

 

  • آدرس انجمن

    تهران، پونک، خیابان سردارجنگل، خیابان شهید مخبری ( ۳۵ متری گلستان) نرسیده به ایران زمین ، پلاک ۱۰۷، طبقه سوم شرقی

  • تلفن

    ۸- ۴۴۶۰۷۹۹۷  و ۴۴۶۲۸۸۷۶

  • نمابر

    021-44899882