لیست اعضا هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسورو پله برقی

رئیس هیئت مدیرهایمن رو شرقعلی محمد منصوری1

نائب رئیس هیئت مدیرهنیکوبران آسیامحمد علی یوسفی2

دبیر و عضو هیئت مدیرهآریا آسان آردمصمد شفائی3

عضو هیئت مدیرهتسلا ـ ایرانمهدی میرعبداله یانی4

خزانه دارصنایع آسانسور ملکیملیک ملکی5

عضو علی البدل هیئت مدیرهصبا آسانبران آرادسهیل میرحیدری6

عضو علی البدل هیئت مدیرهصدرالکترونیک دنامجید صدری7

عضو علی البدل هیئت مدیرهپارسیان صنعت بهروعبدالحسین حاجی بنده8

بازرس هیئت مدیرهآسانسور باستانعلی باجلانی9

بازرس علی البدل هیئت مدیرههادی صنعتپژمان بروجردی10

 

 

  • آدرس انجمن

    تهران، پونک، خیابان سردارجنگل، خیابان شهید مخبری ( ۳۵ متری گلستان) نرسیده به ایران زمین ، پلاک ۱۰۷، طبقه سوم شرقی

  • تلفن

    ۸- ۴۴۶۰۷۹۹۷  و ۴۴۶۲۸۸۷۶

  • نمابر

    021-44899882