تاریخچه

 انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبـــــود وضع اقتصادی کارفـــرمایان انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنـندگان قطعات آسانسور و پله برقی شهر تهران در تاریخ ۰۸/۰۹/۸۵ به شماره ۲۹۴ ـ ۲/۳ ـ ۷ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی استان تهران به ثبت رسید.

انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی تمام کوشش خود را جهت پیشـبرد اهداف سودمند برای تولید کنندگان صنف آسانسور و پله برقی به کار می گیرد، و امید است در رایزنی با سازمانها و نهادهای مسئول و دریافت نظر کارشناسان و همچنین یاری گرفتن از افراد صاحبنظر و با تجربه بخصـوص از میان اعضاء محترم به سمت پیشرفت صنعت آسانسور و پله برقی گام های موثری بردارد.