اهداف انجمن

 • تلاش در گردهمایی اعضاء تولیدکننده و همگرایی آنان
 • حمایت از تولیدات داخلی از طریق جذب منابع و تسهیلات دولتی و تدوین قوانین حمایتی
 • ایجاد آزمایشگاههای لازم برای تست و کنترل کیفیت تولیدات داخلی و قطعات خارجی و وارداتی
 • تلاش در راستای تدوین استاندارد تولید قطعات
 • تلاش برای اخذ استانداردها و تاییدیه های لازم داخلی و خارجی
 • ارتقاء کیفیت محصولات اعضاء با در اختیار گذاشتن منابع علمی لازم
 • ایجاد شهرک صنعتی مستقل تولید کنندگان آسانسور و قطعات مربوطه
 • تلاش و برنامه ریزی در خصوص جذب منابع مالی لازم از طریق بانکهای داخلی خارجی برای گسترش و بهبود کیفیت محصولات تولیدی اعضاء
 • تاسیس بانک اطلاعاتی در زمینه تولیدات داخلی
 • تلاش در راستای ایجاد فضای مناسب جهت همکاری و رقابت سالم و منصفانه بین اعضا
 • تشکیل شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری ، چاپ نشریه تخصصی و ایجاد واحدهای آموزشی با سرمایه گذاری اعضاء به منظور کسب منافع برای اعضاء( سرمایه گذاران )
 • اطلاع رسانی از طریق نشریه انجمن و سایر نشریات مرتبط و نشر کتب و بروشورهای تخصصی
 • حمایت از تولید کننده در ارتباط با هزینه های استاندارد
 • به روز کردن دانش فنی برای ورود به بازارهای جهانی
 • سوق دادن تولید کننده به سمت کیفیت و تشویق صادرات
 • ایجاد عامل تشویق مادی و معنوی برای تولید کننده