آنچه شما در این شماره خواهید خواند :

۱- سر مقاله : نقش کلیدی سیاست گزاری تشکل ها در صنعت

۲- مجمع فوق العاده انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

۳- لیست اعضای انجمن

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر نسخه الکترونیکی فصلنامه تیر ۹۵ را دریافت نمایید.