آنچه شما در این شماره خواهید خواند :

1- سر مقاله : نقش کلیدی سیاست گزاری تشکل ها در صنعت

2- مجمع فوق العاده انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

3- لیست اعضای انجمن

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر نسخه الکترونیکی فصلنامه تیر 95 را دریافت نمایید.