آنچه شما در این نسخه میخوانید :

۱- مقاله سر دبیر :آیا لایحه ی حمایت از تولید کمکی به صنعت داخلی خواهد کرد ؟

۲- گزارش عملکرد هیئت مدیره انجمن

۳- چهار شرط جدید برای معافیت مالیاتی تولیدکنندگان

۴- استاندارد پله برقی از سال ۱۳۹۴ اجباری میشود

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر فصلنامه زمستان ۹۳ را بطور کامل دریافت نمایید.