آنچه شما در این نسخه میخوانید :

1- مقاله سر دبیر :آيا لايحه ي حمايت از توليد كمكي به صنعت داخلي خواهد كرد ؟

2- گزارش عملکرد هیئت مدیره انجمن

3- چهار شرط جدید برای معافیت مالیاتی تولیدکنندگان

4- استاندارد پله برقی از سال 1394 اجباری میشود

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر فصلنامه زمستان 93 را بطور کامل دریافت نمایید.