آنچه شما در این نسخه میخوانید :

۱- مقاله سر دبیر :عزم و اقتدار مستلزم خرد جمعی است.

۲- مجمع عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی.

۳- جلسه مشترک بین اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی.

۴- مصاحبه با آقای محمدرضا مودودی – معاون سازمان توسعه تجارت ایران.

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر فصلنامه تیر ۱۳۹۶ را بطور کامل دریافت نمایید.