آنچه شما در این نسخه میخوانید :

1- مقاله سر دبیر :عزم و اقتدار مستلزم خرد جمعی است.

2- مجمع عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی.

3- جلسه مشترک بین اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی.

4- مصاحبه با آقای محمدرضا مودودی – معاون سازمان توسعه تجارت ایران.

و …

شما میتوانید از طریق لینک زیر فصلنامه تیر 1396 را بطور کامل دریافت نمایید.